AKO MÁM POSTUPOVAŤ V PRÍPADE REKLAMÁCIE?


V prvom rade si prosím stiahnite „Reklamačný formulár“, ktorý nájdete TU.
Všetky podrobné informácie o reklamáciách, záručnej dobe a reklamačnom konaní nájdete v: obchodné podmienky, bod 12.

Pri reklamácii prosím dodržujte tieto zásady: 
1) K tovaru prosím priložte fotokópiu daňového dokladu, ktorý Vám bol zaslaný spolu s tovarom 
2) K tovaru prosím priložte vyplnený a podpísaný reklamačný formulár
 

NA AKÚ ADRESU MÁM ZASLAŤ REKLAMÁCIU SPOLU S REKLAMAČNÝM FORMULÁROM?

Formotor s.r.o.
Neresnická cesta 3
960 01 Zvolen
Slovensko

UPOZORNENIE: Tovar neposielajte na dobierku, v takom prípade nebude prevzatý!