Poľnohospodárstvo


Poľnohospodári, ktorí potrebujú maximálnu produktivitu svojich zariadení, sa obracajú na našu spoločnosť, ktorá im poskytne vynikajúcu ochranu v náročných agro prostrediach.


Stavebníctvo


Skúsení manažéri vozového parku sa spoliehajú na naše filtre na ochranu zariadení v drsných stavebných a prašných prostrediach.


Energia


Manažéri údržby v ropnom a plynárenskom priemysle sa spoliehajú, že filtre Donaldson vyťažia z ich prieskumných, ťažobných a prepravných zariadení maximum.


Hydraulika


Výrobcovia chránia citlivé hydraulické obvody pred opotrebovaním a pomáhajú udržiavať špičkový prevádzkový výkon s riešeniami hydraulickej filtrácie.


Lesníctvo


Lesníci a spracovatelia dreva sa spoliehajú na naše filtre aby udržali svoje ramená, zberače a nakladače v špičkovom stave v najnáročnejších podmienkach.

Námorníctvo


Manažéri námorných zariadení sa spoliehajú na osvedčené filtračné riešenia, ktoré fungujú za každého počasia a prevádzkových podmienok ̶ na palube aj na brehu.


Manipulačná technika


Manipulátory s materiálom sa spoliehajú na filtre, ktoré poskytnú maximálnu ochranu a produktivitu ich ťažko pracujúcim výložníkom, nakladačom, zdvíhacím plošinám a teleskopickým manipulátorom.

Ťažobný priemysel


Prevádzkovatelia baní a spracovatelia rúd dôverujú celému radu našich filtračných riešení na ochranu zariadení pracujúcich nad zemou aj pod zemou.

Doprava


Manažéri vozového parku vedia, že široká škála našich filtrov udrží ich nákladné vozidlá v prevádzke pri maximálnej efektívnosti, čím sa znížia prevádzkové náklady a prestoje na dlhú cestu.